Hướng dẫn dán nhãn xe trên ảnh

posted in: Uncategorized | 0

Việc vẽ đường bao (hình chữ nhật) và gắn nhãn các đối tượng trên ảnh là bước quan trọng trong Trí tuệ Nhân tạo. Các hình ảnh được gắn nhãn ví dụ như xe máy, xe ô tô… sẽ được đưa vào các mô hình để luyện. Sau khi luyện bộ não nhân tạo sẽ có khả năng phân biệt các đối tượng trên ảnh hoặc video như đã được gắn nhãn.

Để gắn nhãn tải phần mềm Power Label Tool ở trang sau: http://strams.info/?page_id=130

Phần mềm không cần cài đặt, tìm file exe để chạy sẽ có giao diện như sau:

Hình 1. Giao diện

Cách sử dụng phần mềm theo trình tự như sau:

Bước 1: Trước khi dùng phần mềm dán nhãn kiểm tra thư mục chứa ảnh ví dụ C:/000 tìm file classes.txt. Mở file này ra có đầy đủ các nhãn như Hình 2. Chú ý không được đổi tên file hay sửa chữ cũng như thứ tự trong file này.

Bước 2: Sao lưu file classes.txt thêm một file nữa để tên bất kỳ ví dụ classes1.txt. Đề phòng khi file classes.txt bị lỗi thì sẽ copy dán đè file sao lưu lên.

Hình 2. Các nhãn mặc định trong file classes.txt

Bước 3: Mở phần mềm và chọn loại nhãn Yolo ở thanh công cụ bên trái giao diện như hình 2 dưới đây. Chú ý nếu nút bấm đã ghi mặc định là Yolo như Hình 3 thì để nguyên. Còn nếu là Pascal/voc thì bấm vào đấy để chuyển sang kiểu dán nhãn Yolo.

Hình 3. Thanh công cụ chính

Bước 4: Bấm vào Open Dir và tìm thư mục chứa ảnh như ví dụ C:/000/ khi đó các file ảnh sẽ được load vào danh sách File list ở góc phải bên dưới giao diện.

Bước 5: Bấm vào nút Open Save Dir (Hình 3) và chọn thư mục cùng với thư mục ở Bước 4 đã mở ví dụ C:/000/

Bước 6: Mở file mồi, trong mỗi một thư mục ảnh có một file ảnh mồi 00000.jpg đã dán nhãn tất cả các loại đối tượng được để sẵn. Trước khi dán nhãn ảnh hàng loạt ở giao diện chọn ảnh này ở File list ở góc phải bên dưới giao diện như đã mở ra ở Bước 5. Sau khi nhấp chuột chọn ảnh này ở File list, ta nhấp chuột vào một nhãn bất kỳ ví dụ như xe máy (Xem hình 4) sau đó bấm Save để lưu lại. Bước này quan trọng để hệ thống kết nối với file classes.txt tránh việc sai nhãn.

Hình 4. File ảnh mồi

Bước 7: Sau khi thiết lập hệ thống xong tiến hành dán nhãn các ảnh. Lần lượt click vào các ảnh hoặc bấm D để tiến về ảnh phía trước, hay phím A để trở về ảnh phía sau.

Để dán nhãn ta tiến hành gõ phím W (gõ hai lần nếu để tiếng Việt) sau đó vẽ hình chữ nhật bao quanh đối tượng kèm theo nhãn ví dụ xemay, xecon…

Hình 5. Gắn nhãn cho đối tượng

Để sửa nhãn đã gắn nhấp vào hình chữ nhật bao quanh đối tượng cần sửa sau đó nhấp phím E và sửa nhãn ví dụ xe may chuyển thành xe con (Hình 6).

Để xóa nhãn bấm phím R.

Sau khi gắn nhãn phần mềm sẽ tạo một file *.txt chứa thông tin về nhãn có tên file trùng với tên file ảnh. Ví dụ ảnh T(10).jpg sẽ có một file nhãn T(10).txt đi kèm.

Hình 6. Sửa nhãn

Các phím tắt khác xem ở đây:

Phím tắt (Phím tắt):

A = Backward (Lưu ảnh và lật ảnh trước)

D = Forward (Lưu ảnh và lật ảnh sau)

G = Delete image (Delete image)

X = Chế độ chỉnh sửa (Ảnh chỉnh sửa chế độ)

W = Vẽ hộp hình chữ nhật (Chế độ vẽ hình chữ nhật bao cho đối tượng)

R = Delete Rectangle box (Xóa các đối tượng hình chữ nhật)

E = Chỉnh sửa nhãn (Chỉnh sửa đối tượng tên nhãn)

Ctrl + S = Lưu ảnh (Lưu ảnh có nhãn)

Chú ý:

1/ Phần mềm tự thoát ra. Khi đó là lỗi file classes.txt. Để sửa cần phải đổi tên file classes đã sao lưu ví dụ classes1.txt (Xem bước 1 và bước 2) thành classes.txt sau đó copy đè vào file classes.txt trong thư mục chứa ảnh ví dụ c:/000/. Sau đó mở phần mềm làm bình thực hiện từ các bước 3.

2/Bất cứ khi nào mở phần mềm phải mở file ảnh mồi trước và thực hiện các thao tác từ bước 4 đến bước 6 rồi mới tiến hành dán nhãn ở bước 7.

3/ Không tự ý tạo nhãn mới, luôn luôn kiểm tra danh sách đối tượng đúng số lượng và thứ tự như trong Hình 2. Nếu không đúng thì dừng làm, thoát phần mềm ra và đổi tên file classes đã sao lưu ví dụ classes1.txt (Xem bước 1 và bước 2) thành classes.txt sau đó copy đè vào file classes.txt trong thư mục chứa ảnh ví dụ c:/000/. Sau đó mở phần mềm làm bình thực hiện từ các bước 3.

4/ Khi dán nhãn cố gắng bao kín sát đối tượng, ko vẽ rộng quá. Những đối tượng mờ quá có thể bỏ qua. Những đối tượng bị cắt không đầy đủ cũng cần dán nhãn nếu hình ảnh còn khoảng 1/4 hình ảnh tổng thể. Tương tự những đối tượng bị khuất không quá nhiều cũng cần được dán nhãn.

5/ Khi bấm phím A và D để lật ảnh trước và sau nhãn sẽ tự được lưu lại không cần bấm lưu Save

Leave a Reply